Home

Certifikáty

certifikát certifikát certifikát certifikát

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky Oprávnění pro výrobu, instalace, údržbu a opravy leteckých pozemních zařízení Osvědčení k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám vojenských leteckých pozemních zažízení Osvědčení k typové způsobilosti RZI


Copyright © 2000-2024 Cantech s.r.o.