Home

Měření a regulace teploty

Programovatelný termostat CT Citherm 7.0 s komunikací přes ETHERNET

CT CITHERM 7.0 vychází z předchozí verze Citherm 6.0. Je vylepšen o rozšíření vstupů a výstupů (měření spotřeby načítáním impulzů z elektroměru) a hlavně o dálkovou komunikaci pomocí rozhraní Ethernet (okamžité čtení teplot a zaznamenávání do grafů, nastavení). Slouží k měření teplot, jejich vyhodnocení a následnému řízení různých zařízení pomocí bezpotenciálových kontaktů. Je speciálně vyvinut pro použití v systémech, kde je potřeba v závislosti na teplotě okolí topit i chladit. Přístroj má až pět teplotních digitálních čidel. Nastavuje se pomocí PC a pomocí tří tlačítek na předním panelu lze testovat jeho funkce. Součástí jsou vnitřní hodiny – lze nastavit dva režimy. Systém je určen především pro telekomunikační kontejnery s klimatizací, ventilátorem a topením. Obsahuje také funkci free-cooling - to znamená že využívá chladnějšího venkovního vzduchu a tím šetří provoz klimatizace.

Citherm 6.0

Technická data

Funkce

Ke stažení:
Software Term7cf.exe
Manuál


Programovatelný termostat CT Citherm 6.0

CT CITHERM 6.0 slouží k měření teplot, jejich vyhodnocení a následnému řízení různých zařízení pomocí bezpotenciálových kontaktů. Je speciálně vyvinut pro použití v systémech, kde je potřeba v závislosti na teplotě okolí topit i chladit. Přístroj má dvě teplotní digitální čidla. Nastavuje se pomocí PC a pomocí tří tlačítek na předním panelu lze testovat jeho funkce. Součástí jsou vnitřní hodiny – lze nastavit dva režimy. Systém je určen především pro telekomunikační kontejnery s klimatizací, ventilátorem a topením. Obsahuje také funkci free-cooling - to znamená že využívá chladnějšího venkovního vzduchu a tím šetří provoz klimatizace.

Citherm 6.0

Technická data

Funkce

Výchozí nastavení

Ke stažení:
Software Term6.exe
Manuál

Programovatelný termostat CT Citherm 5.0

CT CITHERM 5.0 slouží k měření teplot, jejich vyhodnocení a následnému řízení různých zařízení pomocí bezpotenciálových kontaktů. Je speciálně vyvinut pro použití v systémech, kde je potřeba v závislosti na teplotě okolí topit a chladit . Přístroj má tři teplotní digitální čidla. Nastavuje se pomocí tří tlačítek na předním panelu. Citherm také využívá systému Free-cooling - při nízké venkovní teplotě zapne volné chlazení (ventilátor) a tím šetří elektrickou energii a prodlužuje životnost klimatizace.

Citherm 5.0

Technická data

Funkce

Výchozí nastaveníCitherm 4.0

Sdružený termostat CT Citherm 4.0

CT CITHERM 4.0 sdružuje funkci dvou klasických termostatů. Je speciálně vyvinut pro použití v systémech, kde je potřeba v závislosti na teplotě okolí topit i chladit. Přístroj má jedno teplotní digitální čidlo. Přes tlačítka lze po odklopení předního víčka nastavit mez zapínání a vypínání pro chlazení a topení. Systém je určen především pro řízení peltierových článků. Uchycení termostatu je na panel.
Sdružený termostat CT Citherm 3.0

CT CITHERM 3.0 je určen k řízení topení a chlazení v závislosti na měřené teplotě. CT Citherm 3.0 sdružuje funkci dvou klasických termostatů. Je speciálně vyvinut pro použití v systémech, kde je potřeba v závislosti na vnitřní teplotě topit i chladit. Přístroj má jedno teplotní digitální čidlo. Přes tlačítka lze po odklopení předního víčka nastavit mez zapínání a vypínání pro chlazení a topení. Obě hraniční teploty jsou zadávány s hysterezí. Uchycení termostatu je na DIN lištu.

Citherm 3.0

Technická data

Výchozí nastavení teploty


Copyright © 2000-2024 Cantech s.r.o.