Home

DC systémy 24V


DC zdroje řady CTG

Zdroj CTG 24/10

Záložní zdroj CTG 24/10 (CTG 24/20) viz obr. je vybaven jedním nebo dvěma výkonovými moduly 24V / 250W (10A), kartou LVD (ochrana baterií před hlubokým vybitím), 1-8x výstupní jistič (dle požadavku, standardně osazeny 3x10A), 1x bateriový jistič (dle požadavku, standardně osazen 25A), indikace 3x LED dioda ( SÍŤ, OVP, TEMP ), pod přední maskou je svorkovnice na připojení + i - pólů, alarmová a síťová svorkovnice. Je určen do 19" rámu a vysoký je 3U. Volitelné: alarmy pomocí bezpotenciálních kontaktů – AC FAIL, MODUL FAIL, doplnění zdroje o komunikační kartu (ethernet).


DC zdroje řady Cordex

Zdroj Cordex 24/400W

Záložní zdroj Cordex 24/400W viz obr. může být osazen až čtyřmi výkonovými moduly 24V / 400W (14A) má integrovaný CXCI řídící panel indikující třemi LED diodami poruchové stavy a na displeji ukazuje hodnoty napětí a proudu zátěže. Vpravo je LVD a distribuce - 3x výstupni jistič a 1x jistič baterií. Vzadu je svorkovnice k připojení napájení a svorkovnice pro připojení alarmů (3x bezpotenciální kontakt). Tento typ je určen do 19" rámu a vysoký je 2U. CXCI řídící panel obsahuje ethernet, přes který se dá zdroj na dálku konfigurovat a dohledovat.


Zdroj Cordex 48/3,6kW

Záložní zdroj Cordex 24/3,1kW viz obr. může být osazen až čtyřmi výkonovými moduly 24V / 3,1kW (130A)a CXCM řídícím panelem s dotykovým displejem (může být nastavován buď pomocí dotykového displeje, nebo přes ethernet). Výkonových jednotek může být až 6, ale jen s externím CXCR řídícím panelem. CXCM řídící panel indikuje třemi LED diodami poruchové stavy a zároveň na displeji ukazuje hodnoty napětí a proudů a vypisuje poruchové stavy. Vzadu je svorkovnice k připojení napájení a 2x 25pin konektor pro měření napětí a proudu, 7x bezpotenciální programovatelný kontakt pro alarmy a 1x kontakt pro externí LVD. Tento typ je určen do 19" rámu a vysoký je 4U. CXCM řídící panel obsahuje ethernet, přes který se dá zdroj na dálku konfigurovat a dohledovat.

    Zpět na přehled zdrojů    

Copyright © 2000-2024 Cantech s.r.o.