Home

Měřící modul 3.01

Měřící modul

Měřící modul 3.01 slouží k zaznamenávání vybíjecího proudu, napětí až 12. článků baterie a celkového napětí baterie v časové ose. Pro svou kompletní funkci potřebuje počítač pro záznam naměřených dat a výkonový odporník k vybíjení baterií (velikost a výkon odporníku se určuje podle typu baterií).


Specifikace

Vlastnosti: Mechanické vlastnosti: Komunikace

Příklad obrazovky počítače při měření

Měřící modul


Copyright © 2000-2024 Cantech s.r.o.