Home

Profil společnosti

Budova firmy CanTech

Společnost CanTech s.r.o. vznikla v roce 1994 jako český výrobce a dodavatel záložních napájecích systémů. V začátcích to byly stejnosměrné systémy využívané pro napájení telekomunikační a radiokomunikační technologie. Následným rozvojem společnosti, který byl zejména určován požadavky našich zákazníků, jsme se stali výrobcem a dodavatelem všech typů záložních napájecích systémů a celé řady dalších produktů, které se záložními napájecími systémy souvisí. Sídlo společnosti je v Šumperku, v podhůří Jeseníků.

Celá činnost společnosti CanTech s.r.o. je orientována na komplexní uspokojení potřeb našich zákazníků. Tohoto dosahujeme:

Naše společnost věnuje trvalou péči řízení kvality výroby, o čemž svědčí vlastnictví certifikátu ISO 9001:2016 . První akreditační firmou byla švýcarská společnost SGS Société Générale de Survellance SA Systems & Services Certification. Vedle tohoto certifikátu vlastníme pro naše konkrétní výrobky osvědčení, opravňující nás dodávat tyto výrobky do odvětví, jako je civilní letectví, vojenské letectví nebo armáda ČR.

V současné době jsme držiteli certifikátů kvality:


Logo ISO


ČOS 051672 (AQAP 2110)
    Všeobecná nabídka výrobků a služeb firmy CanTech    


Logo CanTech

Copyright © 2000-2024 Cantech s.r.o.