Home

DC systémy 12V


DC zdroje řady CTG

Zdroj CTG 48/5

Záložní zdroj CTG 12/20 (CTG 12/40) viz obr. je vybaven jedním nebo dvěma výkonovými moduly 12V / 250W (20A), kartou LVD (ochrana baterií před hlubokým vybitím), 1-8x výstupní jistič (dle požadavku, standardně osazeny 3x6A), 1x bateriový jistič (dle požadavku, standardně osazen 32A), indikace 3x LED doda ( SÍŤ, OVP, TEMP ), pod přední maskou je svorkovnice na připojení + i - pólů, alarmová a síťová svorkovnice. Je určen do 19" rámu a vysoký je 3U. Volitelné: alarmy pomocí bezpotenciálních kontaktů – AC FAIL, MODUL FAIL, doplnění zdroje o komunikační kartu (ethernet).


DC zdroje řady Cordex

Zdroj Cordex 12/250W

Záložní zdroj Cordex 12/250W viz obr. může být osazen až čtyřmi výkonovými moduly 12V / 250W (20,8A), má integrovaný CXCI řídící panel indikující třemi LED diodami poruchové stavy a na displeji ukazuje hodnoty napětí a proudu zátěže. Vpravo je LVD a distribuce - 3x výstupni jistič a 1x jistič baterií. Vzadu je svorkovnice k připojení napájení a svorkovnice pro připojení alarmů (3x bezpotenciální kontakt). Tento typ je určen do 19" rámu a vysoký je 2U (může být i 23" - počet výkonových modulů se nemění, tato verze má větší panel distribuce). CXCI řídící panel obsahuje ethernet, přes který se dá zdroj na dálku konfigurovat a dohledovat.

    Zpět na přehled zdrojů    

Copyright © 2000-2024 Cantech s.r.o.