Home

UPS a invertory - zdroje nepřetržitého napájení AC

Sortiment firmy Alpha zahrnuje ucelenou nabídku UPS od nejjednoduššího typu "Line interaktiv" po nejspolehlivější a nejvyužívanější, "On-Line" s dvojí konverzí a regulací výstupního napětí.


UPS

UPS "Line-Interaktiv" - řada ALI Elite

V normálním režimu, pokud jsou parametry sítě v daných tolerančních mezích, je zátěž napájena ze sítě. Napětí sítě je upravováno systémem AVR (automatické regulace napětí). Docílí se tak rozšíření tolerančních mezí síťového napětí pro síťový režim UPS a tím úspory kapacity baterií. V tomto režimu provozu pracuje střídač naprázdno, je pouze synchronizován se sítí. Dojde-li během provozu k výpadku dodávek elektrického proudu, zařízení během několika milisekund přepne na režim napájení z baterií přes střídač. Totéž nastane pokud parametry síťového napájení budou mimo nastavené tolerance.UPS

UPS s iz. transformátorem - řada CFR

Jedná se rovněž o "offline" systém UPS vybavený speciálním syceným transformátorem se třemi vinutími. Primární trasa napájení vede z vstupního střídavého napětí přes přepínač a transformátor do výstupu. Transformátor má speciální „ferorezonanční“ vlastnosti, které umožňují omezenou regulaci napětí a účinné odfiltrování proudových špiček střídavého napájení. Za přítomnosti sítě se invertor nachází v pohotovostním režimu. Je připojen, ale nezatížen. V případě výpadku napájení dojde k přepnutí přepínače a výstupní zatížení převezme invertor. Předností tohoto typu je vysoká spolehlivost a znamenitá filtrace na úkor nízké účinnosti. Naopak nevýhodou tohoto typu je, že ve spojení s některými generátory a novějšími počítači vybyvenými korekcí účiníku může vykazovat prvky nestability.

UPS

UPS "On-Line" - řady Pinnacle Plus, Tri-Power

Nejpokročilejší a zároveň nejdražší typ UPS . Jedná se o systém s dvojí nebo "delta" konverzí. Při provozu je napětí pomocí první konverze usměrněno. K této stejnosměrné části jsou paralelně a trvale připojeny baterie a invertor. Invertor pomocí druhé konverze převede stejnosměrné napětí zpět na střídavé s předepsanými parametry. V případě výpadku sítě je potřebná energie pro druhou konverzi odebírána z připojených baterií. Vzhledem k tomu, že zátěž je trvale napájena z invertoru, je přechod napájení mezi sítí a náhradním zdrojem - bateriemi "on-line", bez jakýchkoliv výpadků a poklesů.USHA Pro

Všechny předešlé UPS mohou být vybaveny ethernetovým komunikačním modulem USHA, přes který se mohou UPS lokálně nebo vzdáleně monitorovat a řídit.

Tabulkový přehled UPS jednofázových a třífázových .


UPS Outdoor Novus FXM série

UPS NOVUS FXM 650

Alpha NOVUS FXM nepřerušitelný zdroj napájení se vyznačuje velmi širokým rozpětí pracovních teplot ( -40 až 74°C ). Teplotně kompenzované nabíjení baterií chrání baterie při extrémních teplotách a prodlužuje životnost baterie. UPS obsahuje silný zdroj pro dobíjení baterií (možnost použití velkých kapacit baterií). Rozsah regulace vstupního napětí je 150 až 328V, aniž by přešel režim UPS na baterie.
Invertor TSI NOVA

Invertory TSI série

Invertor slouží k přeměně zálohovaného DC napětí na AC. Řada invertorů TSI je modulární invertorový systém se dvěma vstupy - AC a DC. V případě výpadku sítě AC dochází k přechodu na napájení z DC sítě bez přerušení napájení zátěže. Moduly je možné v systému vyměňovat za chodu.Copyright © 2000-2024 Cantech s.r.o.