Home

DC systémy

Při řešení stejnosměrného zálohovaného napájení, často nastává problém s potřebou několika odlišných úrovní výstupního zálohovaného napětí. Modulární sestavení vhodných komponent se sestaví tak, aby výsledek splňoval požadavky na dobu zálohy, ochranu akumulátorů i na velikost výstupních napětí a na požadované výkony jednotlivých zálohovaných napájecích větví.

Zálohovaná napájecí DC soustava bývá obvykle složena ze síťového zdroje, záložní baterie, odpojovače baterie LVD a při požadavku více výstupních zálohovaných napětí může být ještě doplněna DC/DC konvertory nebo DC/AC invertory. Při přítomnosti síťového napětí je zařízení napájeno ze zdroje, který zároveň dobíjí bezúdržbové záložní baterie vhodným nabíjecím proudem podle použitého typu baterií. Při výpadku sítě je zařízení napájeno ze záložní baterie. Přechod ze síťového napájení na provoz z baterie probíhá okamžitě a bez výpadku napájení. Při poklesu napětí baterie pod nastavenou mez je baterie automaticky odpojena od napájeného zařízení, takže nedojde k hlubokému vybití baterií (což může vést ke snížení životnosti a kapacity baterie, nebo dokonce k úplnému zničení baterie). Po obnovení dodávky elektrické energie ze sítě systém automaticky přepne na napájení zařízení ze zdroje a zároveň se začnou dobíjet baterie.

Záložní zdroj, jeho výkon, velikost i typ baterie a ostatní příslušenství (např. rozvaděč, klimatizace, rozvodné panely, dálkový dohled) navrhují technici firmy CanTech na míru dle požadavků zákazníka.

DC zdroje řady CTG

Zdroj CTG 48/10

Napájecí zdroje řady CTG jsou vyráběny ve výrobních prostorách firmy CanTech. Jedná se o spínané zdroje s jednofázovým vstupem 230V AC, výstupním napětím 12, 24, 48V DC. Jednotky o výkonu 250W je možné řadit paralelně.

Spínané zdroje řady CTG jsou určeny k napájení telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení s výše uvedeným jmenovitým napětím nebo k napájení jiných zařízení, s nárokem na specifickou hodnotu výstupního napětí.

Mezi jednu z předností se řadí konvenční chlazení jednotek. Vlastní kabinet je navržen a konstruován jako samostatná oceloplechová skříňka velikosti 2U nebo 3U, kterou je možno provozovat samostatně nebo ji lze zabudovat do 19“ rámu. Kabinet je rovněž vybaven obvodem "LVD" pro ochranu baterií před hlubokým vybitím a svorkovnicí alarmu pro hlášení výpadku napájecího napětí (AC FAIL) a moduly mají elektronickou ochranu proti zkratu.

Výstupní
napětí
Výkon
modulu
Maximální
počet modulů
Maximální
výkon W/A
Chlazení Rozměry
Výška (U) Šířka(mm/”) Hloubka(mm)
12VDC 250W 1xmodul 250W/20A Konvenční 2U 432/19“ 300
250W 2xmodul 500W/40A Konvenční 3U 432/19“ 300
24VDC 250W 1xmodul 250W/10A Konvenční 2U 432/19“ 300
250W 2xmodul 500W/20A Konvenční 3U 432/19“ 300
28VDC 560W 3xmodul 1680W/60A Konvenční 3U 432/19“ 350
48VDC 250W 1xmodul 250W/5A Konvenční 2U 432/19“ 300
250W 2xmodul 500W/10A Konvenční 3U 432/19“ 300
250W 2xmodul 500W/10A Konvenční 2U 432/19“ 380

Usměrňovače Merawex - zdroje CTM

Zdroj Merawex

DC zdroje s možností montáže na DIN lištu nebo do speciálního panelu 19“, 3U. Volitelná výbava jističů a alarmů, možnost omezení proudu do baterií.

Příklad provedení zdroje CTM: CTM 48/300-2   CTM 48/600-2
Maximální výstupní proud (výkon)
Jmenovité
výstupní
napětí
12V 12A (150W) 16A (200W) 24A (300W) 33A (400W)
24V 8A (200W) 12A (300W) 16A (400W) 24A (600W)
48V 4A (200W) 6A (300W) 8A (400W) 12A (600W)
Rozměry modulu [mm] 66 x 111 x 203+17 (konektory) 66 x 111 x 262+17
Hmotnost [kg] 1,3 1,3 1,7 1,7
Chlazení konvenční nucené nucené nucené

DC zdroje řady Cordex

Zdroj Cordex 48/1,2kW

Jedná se o nejmodernější řadu spínaných zdrojů firmy Argus Technologies. Cílem vývoje bylo zejména soustředit se na možnosti dálkového řízení a dohledu těchto jednotek, které jsou v tomto ohledu jedním z nejprogresivnějších výrobků na trhu.

Usměrňovače řady Cordex společně s řízením představuje inovovanou technologii v odvětví stejnosměrného napájení, vyrobenou podle nejmodernějších technologických odvětví stejnosměrného DC napájení. Tato další generace zdrojů a jejich komponentů slučuje nejvyšší hodnoty výkonu, spolehlivosti a ekonomické výhodnosti. Usměrňovače řady Cordex a systémové kontrolní moduly Cordex CXC byly speciálně navrženy tak, aby byla zajištěna jejich bezchybná spolupráce.

Kontrolní modul CXC se vyznačuje jednoduchou instalací, nastavením, ovládáním a dohledem prostřednictvím LCD displeje nebo dotykové obrazovky. Sloučením TCP/IP technologie, celkové nastavení/konfigurace a dohled napájecího zařízení je umožněn pomocí webového prohlížeče.

Řada usměrňovačů Cordex nabízí vysokou účinnost s korekcí účiníku, minimální rozměr na jednotku výkonu a výjimečně vysokou hodnotu střední doby mezi poruchami, konstantní výkon jednotlivých modulů s širokým rozsahem střídavého AC napájení. Systémy nebo jednotlivé modulové kabinety jsou vyráběny v šířkách 19“ a 23“. Napájecí systémy nabízejí volitelné možnosti včetně distribučních modulů, DC/AC panelů, teplotních kompenzací a další. Napájecí systémy řady Cordex jsou ideálním řešením pro mnoho aplikací DC stejnosměrného napájení.

Výstupní
napětí
Výkon
modulu
Počet modulů
v 19“kabinetu*
Max. výkon
19“ W/A
Výška kabinetu/
Chlazení
Kontrolní modul – volitelné
CXC HP CXCM1 HP CXCi HP
12VDC 250W 5 1,25kW/100A 2U/Konvenční - - X
24VDC 400W 5 2kW/70A 2U/Konvenční - - X
3,1kW 5 15,5kW/650A 4U/Ventilátor X - -
48VDC 650W 4 2,6kW/54A 2U/Konvenční - - X
1000W 6 6kW/125A 4U/Konvenční X - -
1,2kW 4 4,8kW/100A 1U/Ventilátory - X -
3kW 4 12kW/250A 1U/Ventilátory X - -
4kW 5 20kW/416A 4U/Ventilátory X - -
4,6kW 5 23kW/479A 4U/Ventilátory X - -
125VDC 1,1kW 6 6,6kW/66A 4U/Konvenční X - -
4,4kW 5 22kW/176A 4U/Ventilátory X - -
220VDC 1,1kW 6 6,6kW/30A 4U/Konvenční X - -
4,4kW 5 22kW/100A 4U/Ventilátory X - -
* Počet modulů je závislý na vybavení kabinetu (tzn. typ kontrolního modulu popřípadě distribuce)

Záložní zdroje lze dle požadavku upravit pro konkrétní aplikace zákazníka.


Copyright © 2000-2024 Cantech s.r.o.